Coffee Đặc Biệt Rang Củi Truyền Thống Túi Đen

130.000 

Đơn vị tính : Gói
Khối lượng tịnh : 500 g
Thành phần:  Robusta,  Moka, Liberica 
Vùng Nguyên Liệu: Di Linh
                                     Cầu Đất – Lâm Đồng
Thưởng thức: Cà phê đen nóng/đá
Chúng tôi sử dụng củi cây cà phê để rang cà phê. Sản phẩm có mùi khói rất đặc biệt. Để càng nguội vị càng đậm đà